REGIONALNA UDRUGA KOZARA I OVČARA sa sjedištem u Vulariji, Matije Gupca 27

Najnovije vijesti

Udruga RUKA

Puni naziv Udruge je Regionalna udruga kozara i ovčara

Naziv udruge na stranom jeziku je REGIONALER VEREIN DER ZIGEN UND SCHAFZUECHTER Skraćeni naziv Udruge je „RUKA”

Sjedište Udruge je Nikole Tesle 4 40329 Kotoriba Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi skupština Udruga djeluje na području Međimurske županije.

Puni naziv
udruge

Regionalna udruga kozara i ovčara “RUKA” je neprofitna pravna osoba,koja pravu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Neprofitna
udruga

Udruga ima pečat.Pečat Udruge je četvrtastog oblika, promjera 30 mm i sadrži puni naziv Udruge iz članka 2. ovog Statuta. U sredini pečata je znak udruge stilizirani lik koze i ovce te skraćeni i puni naziv Udruge.Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

Pečat
udruge
Udruga je samostalna, nestranačka interesna skupina dobrovoljno udruženih uzgajivača,te stručnjaka s područja uzgoja ,selekcije i zaštite zdravlja domaćih životinja,čiji je osnovni zajednički cilj promicanje i genetsko unapređivanje domaćih životinja provođenjem uzgojnog programa te zadovoljavanje zajedničkih interesa članova Udruge
Ciljevi
djelatnosti udruge

STATUT UDRUGE RUKA

STATUT UDRUGE PREUZMITE OVDJE