Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

Mjesec: rujan 2017.

O NAMA!

Na području Međimurske županije već 19 god djeluje Regionalna Udruga kozara i ovčara.Skraćeni naziv “RUKA” Osnovana je 31.01.1998 godine.Od samog osnutka Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 2005 god.članovi ove udruge kao najaktivnije i po broju članova najbrojnije udruge,aktivno sudjeluju u njegovom osnivanju i radu. Od 2009 god. je za udrugu “RUKA” napisan prvi uzgojni […]