Kontakt informacije

LIKVIDATOR Udruge je NEVENKA GADANEC sa adresom prebivališta u Kotoribi, Nikole Tesle 4. Predsjednica udruge: Nevenka Gadanec (099 499 1129) Tajnik udruge: Vladimir Petermanec (098 184 9763) Registarski broj udruge 00000757. OIB UDRUGE: 92846348860

Kontakt putem forme