Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Skupština Regionalne udruge kozara i ovčara „RUKA” održana dana 17.09.2015. donijela je

STATUT

Regionalne udruge kozara i ovčara

PREUZMI STATUT UDRUGE U WORD FORMATU