Obavijest – o održavanju izborne skupštine regionalne udruge kozara i ovčara Međimurske Županije

Dana 28.prosinca 2020.održati će se izborna skupština  Regionalne udruge kozara i ovčara  Međimurske županije.Zbog epidemioloških mjera  skupština će se održati virtualnim putem (elektronski,e-mailom). Od dana 22.12.2020.na web stranici udruge postavljena je obavijest o održavanju skupštine. Glasački listići biti će dostavljeni članovima udruge e-mailom PREDSJEDNICA  UDRUGE: Nevenka  Gadanec  

Posjet članova udruge uzgajivačima u Švicarskoj

U organizaciji Službe za razvoj ovčarstva ,kozarstva i uzgoja malih životinja Hrvatske poljoprivredne agencije i Udruge uzgajivača koza Međimurske županije “RUKA”članice Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca ,a uz pomoć i pokroviteljstvo Međimurske županije ,za uzgajivače koza ,članove udruge ,je organizirano stručno putovanje 29.i 30 studenog 2018.u Švicarsku.Ove godine je odlučeno da se organizira dvodnevno putovanje u […]

O NAMA!

Na području Međimurske županije već 19 god djeluje Regionalna Udruga kozara i ovčara.Skraćeni naziv “RUKA” Osnovana je 31.01.1998 godine.Od samog osnutka Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 2005 god.članovi ove udruge kao najaktivnije i po broju članova najbrojnije udruge,aktivno sudjeluju u njegovom osnivanju i radu. Od 2009 god. je za udrugu “RUKA” napisan prvi uzgojni […]