Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

Autor: Udruga Ruka

Posjet članova udruge uzgajivačima u Švicarskoj

U organizaciji Službe za razvoj ovčarstva ,kozarstva i uzgoja malih životinja Hrvatske poljoprivredne agencije i Udruge uzgajivača koza Međimurske županije “RUKA”članice Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca ,a uz pomoć i pokroviteljstvo Međimurske županije ,za uzgajivače koza ,članove udruge ,je organizirano stručno putovanje 29.i 30 studenog 2018.u Švicarsku.Ove godine je odlučeno da se organizira dvodnevno putovanje u […]

O NAMA!

Na području Međimurske županije već 19 god djeluje Regionalna Udruga kozara i ovčara.Skraćeni naziv “RUKA” Osnovana je 31.01.1998 godine.Od samog osnutka Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 2005 god.članovi ove udruge kao najaktivnije i po broju članova najbrojnije udruge,aktivno sudjeluju u njegovom osnivanju i radu. Od 2009 god. je za udrugu “RUKA” napisan prvi uzgojni […]