Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

Home – version 5

[row][box] 2. Ciljevi udruge REGIONALNA UDRUGA KOZARA I OVČARA su: promicanje razvitka i svekolikog unaprjeđivanja ovčarstva i kozarstva u Republici Hrvatskoj; udruživanje uzgajivača ovaca i koza radi poticanja i ostvarivanja njihovih posebnih i zajedničkih interesa; organizirano okupljanje i zastupanje članova Udruge te pružanje tehnološke i savjetodavne pomoći članovima Udruge; promicanje interesa članova na lokalnoj i državnoj razini. [/box] [col-md-2 class=””] [/col-md-2] [/row]

[pullquote align=”left”] 3. Djelatnosti udruge REGIONALNA UDRUGA KOZARA I OVČARA su: okuplja članove koji se bave uzgojem ovaca i koza; sudjelovanje u provedbi uzgojnih programa za sve pasmine ovaca i koza u Republici Hrvatskoj, a u skladu s Programom uzgoja koza u Republici Hrvatskoj; brine o primjeni suvremenih metoda u uzgoju te uvođenju najprikladnijih rješenja u proizvodnji rasplodnog podmlatka, mesa, mlijeka i sira; brine o kvaliteti i tržišnoj zaštiti svojih proizvoda; nabavlja i unajmljuje sredstva i opremu potrebnu za obavljanje djelatnosti Udruge; organizira seminare, tečajeve, predavanja i demonstracijske prezentacije za svoje članove; organizira i pruža pomoć pri održavanju priredbi, smotri, izložbi, takmičenja iz djelatnosti Udruge; u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i drugim nadležnim institucijama, prvenstveno s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i Savjetodavnom službom, aktivno sudjeluje u unapređenju i promicanju ukupne poljoprivredne proizvodnje; surađuje s tijelima lokalne samouprave; obavlja i druge poslove [/pullquote]

[recent_posts num=”4″ words_num=”15″]