Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

O NAMA!

Na području Međimurske županije već 19 god djeluje Regionalna Udruga kozara i ovčara.Skraćeni naziv “RUKA”
Osnovana je 31.01.1998 godine.Od samog osnutka Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza 2005 god.članovi ove udruge kao najaktivnije i po broju članova najbrojnije udruge,aktivno sudjeluju u njegovom osnivanju i radu.
Od 2009 god. je za udrugu “RUKA” napisan prvi uzgojni program i tada Ministarstvo poljoprivrede izdaje Rješenje kojim se ova udruga ovlaščuje za provođenje uzgojno selekcijskog rada u stadima svojih članova i šire.

OSNOVNI CILJEVI:
1.Okupljanje uzgajivača
2.Edukacija članova kroz stručna predavanja
3.Sudjelovanje na stočarskim izložbama i sajmovima
4.Suradnja sa institucijama vezanim za kozarsku proizvodnju
5.Uzgoj rasplodnih jarčeva
6.Uzgoj rasplodnih jarica
7.Uzgoj muške jaradi za klanje (težina klaoničke jaradi je dogovor sa kupcem)

U republici Hrvatskoj se na 6500 koza provodi uzgojno selekcijski rad za kontrolu mlječnosti i ostalih proizvodnih osobina.
Međimurska županija ima 40 uzgajivača od kojih je 20 stalnih članova udruge,i 3250 visoko kvalitetnih mliječnih koza te je primjer kako kozarstvo dobrom organizacijom i napornim radom,a uz pratnju Županije i ostalih službi lokalne zajednice omogučava pristojan prihod za život na gospodarstvu i pored toga što je populacija matičnih koza u Međimurskoj županiji najveća u cijeloj republici Hrvatskoj,svakih se pet god.zbog osvježavanja krvi nabavljaju rasplodni jarčevi koje pojedina gospodarstva uvoze iz Austrije,i umjetnim osjemenjivanjem od visokokvalitetnih jarčeva iz Francuske.Na taj se način sprječava smanjenje otpornosti a izbjegavaju se rijetke bolesti koje se pojavljuju zbog uzgoja u srodstvu.
Naše koze dobro su prilagođene našim proizvodnim uvjetima a o njihovoj kvaliteti govore sada već redoviti izvozi našeg rasplodnog materijala.Kroz kvalitetna grla pomažemo uzgajivačima da ostvare najbolje poslovne rezultate.
U Međimurskoj županiji je zastupljena smeđa koza ALPINA.