Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

Posjet članova udruge uzgajivačima u Švicarskoj

U organizaciji Službe za razvoj ovčarstva ,kozarstva i uzgoja malih životinja Hrvatske poljoprivredne agencije i Udruge uzgajivača koza Međimurske županije “RUKA”članice Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca ,a uz pomoć i pokroviteljstvo Međimurske županije ,za uzgajivače koza ,članove udruge ,je organizirano stručno putovanje 29.i 30 studenog 2018.u Švicarsku.Ove godine je odlučeno da se organizira dvodnevno putovanje u Švicarsku,zemlju u kojoj su nastale najmliječnije pasmine koza na svijetu,Alpina i Sanska pasmina ,koje su se zbog dobrih svojstava prilagodbe i otpornosti proširile po cijelom svijetu.U organizaciji  puta  nesebično su nam pomogle kolege iz Švicarskog saveza udruga za uzgoj koza (SZZV).U planu putovanja je bio predviđen posjet ukupno 5 farmi.

FARMA 1:FITZE

Nakon cijelo noćne vožnje autobusom preko Slovenije i Italije stigli smo na prvu farmu u zaseoku Sommeri,pokraj mjesta Wil.Na farmi nas je dočekala vlasnica ,gospođa Sandra Fitze,koja zajedno sa suprugom Niklausom i petero djece vodi farmu s 200 Alpina planinskih koza.Početak kozarske proizvodnje ove obitelji seže u 2001 .god.kada su zakupili farmu i nabavili prva stada.Trebalo im  je punih 10 godina napornog rada i odricanja da otkupe farmu.Svaki drugi dan sami voze mlijeko u malu mljekaru koja otkupljuje mlijeko od ukupno 28 uzgajivačai prerađuje u alpske kozje sireve.Cijena mlijeka je 1 švicarski franak  čime su uzgajivači izuzetno zadovoljni u odnosu na cijenu kravljeg mlijeka.Obitelj uz farmu posjeduje 10 h livada ,a još 6 h pašnjaka ima u zakupu.Zbog vlažne planinske klime i puno kiše u vrijeme spremanja sijena ,moraju dosušivati sijeno u posebnim sušarama,te je zato izvrsne kvalitete.Na farmi je suvremeno roto izmuzište na kojem se muze istovremeno 20 koza.Mužna traje po sat i pol vremena ujutro i uvečer.Prosjećna proizvodnja koza je 650 l mlijeka u 220 dana laktacije.

FARMA 2:WOHLGENSINGER

Druga farma koju smo posjetili je u okolici Dreiena i u vlasništvu je obitelji Wohlgensinger koji su se kozarstvom počeli baviti prije 30 god.Uzgajaju također koze pasmine Alpina ,posjeduju ukupno 130 muznih koza.Osim Alpina pasmine uzgajaju i koze pasmine Toggenburg.Budući da je Švicarskoj državi u interesu da i najviši planinski vrhunci ostanu naseljeni,daje se poseban poticaj farmama na većim nadmorskim visinama s otežanim uvjetima proizvodnje.Područja su prema tom kriteriju podijeljena u tri zone i farma ove obitelji koja se nalazi na 800m nadmorske visine spada u drugu zonu pa su zadovoljni s novčanim poticajem. I na ovoj farmi se sijeno mora prosušiti u sušari a sva koncentrirana hrana se kupuje u obliku peleta.Hranidba je organizirana automatizirano pokretnom trako koja se proteže cijelom dužinom  u sredini štale.Prizvodnja koza je prosječno 900 l mlijeka u laktaciji.Svoje mlijeko isporučuju u dvije sirane a cijena koju postižu sezonski varira i u ljetnim mjesecima 1,17 a u zimskim 1.53 franka.Stalna je potreba za sve većim količinama kozjeg mlijeka ,tako da se obitelj ne boji za svoju budućnost.

FARMA 3:AEBLI

Farma obitelji Aebli se nalazi u okolici mjesta Mogelsberg,na 750 m namorske visine,pa kao i druge farme koje smo obilazili im pomoć od federacije zbog otežanih uvjeta proizvodnje.Zbog male količine vlastitih zemljišnih površina od svega 5h prisiljeni su uzeti još 6 h livada i pašnjaka u najam.Na farmi se ukupno uzgaja 40 koza Alpina pasmine s prosječnom proizvodnjom višom od 850 l u laktaciji.Gospodin Franz Aebli redovito ide sa svojim grlima na sve stočarske izložbe,poznat je po kvalitetnim rasplodnim grlima te gotovo sva muška grla završavaju kao jarčevi za daljnji uzgoj.

FARMA 4 :WIRZ

Farmom obitelji Wirz koja se nalazi u području Steinhuserberg u blizini Wolhusena upravlja Herbert Wirz.Obitelj se tradicionalno već 6 generacija bavi stočarstvom ali su s uzgoja krava na kozarsku proizvodnju prešli tek 1995.god.Na farmi je 130 koza Alpina pasmine.Prosječna prizvodnja je 950l mlijeka u laktaciji a svo mlijeko svaki drugi dan moraju sami voziti u mljekaru koja je udaljena 50 km.zbog izvrsnih pašnjaka i kvalitetno pripremljenog sijena ishrana koza odlično je izbalansirana ,te je mlijeko vrhunske kvalitete ,pa je i cijena nešto preko1,20 franaka.I pored toga što je  se sve više proizvođača kozjeg mlijeka u okolici,zbog kapaciteta prerade mljekara ne sklapa više ugovore sa novim kozarima,pa tko oni moraju voziti mlijeko i preko 100km do udaljenijih mljekara.Osnovni proizvod mljekare je kozji sir koji su naši sudionici putovanja mogli kušati na malom domjenku koji je organizirala ova obitelj.Na samom ulazu na farmu ,gospodin Herbert nas je zamolio da ne diramo koze ,jer je njegov uzgoj slobodan od artritia encefalitisa i pseudotuberkoloze,pa se kod svakog posjeta poduzimaju preventivne mjere s ciljem sprečavanja bolesti.Na farmi žive tri generacije te im je dodatni prihod seoski turizam.Gospodin Wirz ima 6 djece te ne sumnja da će netko od njih preuzeti brigu o gospodarstvu u budućnosti.

FARMA 5 :RUSTERHOLZ

Posljednju po redu smo posjetili farmu obitelji Rusterholz koja se smjestila u mjestu Mannedorf na gotovo samoj obali jezera Zurich.I upravo to je najviše začudilo naše uzgajivače kad smo dolazili autobusom prema mjestu gdje se po adresi trebala nalaziti farma.Svi smo mislili da je neka greška jer nismo mogli vjerovati da bi se na tako elitnom mjestu,u kojem su smještene vile miljunske vrijednosti ,mogla nalaziti farma koza.Čuđenje je bilo još veće kad smo došli na samu farmu i vidjeli da se objekti nalaze u potpuno urbanom prostoru a pogled koji puca s farme prema jezeru i okolnim planinama više priliči nekom hotelu nego skromnoj kozarskoj proizvodnji.Za razliku od ostalih farmi koje smo posjetili ,koje su imale veći broj koza i mlijeko se otkupljuje,gospodin Hansruedi  Rusterholz je odlučio da će svoje proizvode s farme ponuditi krajnjem kupcu u svojem dućanu smještenom na samom gospodarstvu.Ponuda se sastoji od mlijeka ,mesnih proizvoda,sezonskog voća i ostalih domaćih specijaliteta.Obitelj se već četvrtu generaciju bavi poljoprivrednom proizvodnjom na 11h poljoprivrednog zemljišta a od 2016.je cijela proizvodnja ekološka i pod nadzorom certifikacijskog tijela”BIO SUISSE”Na farmi se vodi velika briga o dobrobiti životinja.Zbog blizine Zuricha nema problema sa plasmanom proizvoda.Sve se proda po visokoj cijeni,a za primjer kg kozjeg sira u njihovom dućanu postiže cijenu višu od50 franaka.Sir se plasira kao ekskluzivni eko prizvod u restorane smještene u okolici jezera.Farma ima dobri i sigurnu budućnost.

O zadovoljstvu viđenim na ovom putovanju najbolje govori da su sudionici tijekom duge vožnje prema kući raspravljali o viđenom u ova dva naporna ali prekrasna dana,ali još više i to da su predlagali destinacije za koje smatraju da bi bile zanimljive za organizaciju idućih putovanja.