Regionalna udruga kozara i ovčara | službene web stranice

Statut udruge

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Skupština Regionalne udruge kozara i ovčara „RUKA” održana dana 17.09.2015. donijela je

STATUT

Regionalne udruge kozara i ovčara


PREUZMI STATUT UDRUGE OVDJE